สารประกอบของไฮโดรคาร์บอน

มาใน บทที่ 3 สารประกอบของไฮโดรคาร์บอน มีอะไรบ้าง?? ในบทนี้จะมีรูปภาพประกอบให้เห็นจะได้มองเห็นภาพมากขึ้น ลองไปดูกันเลย….

 

3 ประเภทของไฮโดรคาร์บอน

ไฮโดรคาร์บอนเป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่งประกอบด้วยคาร์บอน และไฮโดรเจนส่วนใหญ่ก็คือ แอลเคน  แอลคีน และแอลไคน์

ตารางแสดงตัวอย่าง ไฮโดรคาร์บอน

สารประกอบของไฮโดรคาร์บอน

อ่านชื่อตามจำนวนอะตอมคาร์บอนดังนี้

  • ถ้าเป็น แอลเคน จะลงท้ายด้วย (-ane) เขียนว่า Alkane
  • ถ้าเป็น แอลคีน จะลงท้ายด้วย (-ene) เขียนว่า Alkene
  • ถ้าเป็น แอลไคน์ จะลงท้ายด้วย (-ine) เขียนว่า Alkine

 

กลุ่มฟังก์ชั่น

3 ประเภทของไฮโดรคาร์บอน

คณะทำงานเป็นกลุ่มอะตอมหรือกลุ่มอะตอมขององค์ประกอบที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะของสารอินทรีย์ ตัวอย่างเช่น CH 3OH แสดงถึงกลุ่มฟังก์ชันแอลกอฮอล์

โดยทั่วไปสารอินทรีย์ประกอบด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งคืออะตอมของไฮโดรคาร์บอนหรือกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคณะทำงาน ซึ่งแสดงคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของสารอินทรีย์นั้นและเป็นส่วนที่ใช้งานทางเคมีนั่นคือปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นกับสารอินทรีย์มักเกิดขึ้นในกลุ่มฟังก์ชัน เช่น

CH 3OH + Na ———-> CH 3O – Na + + 1 / 2H 2

 

ตารางฟังก์ชั่นกลุ่ม และองค์ประกอบ