บทเรียนที่ 5 ปฏิกิริยาใน แอลเคน และโบรมีน คืออะไร??

แอลเคน และโบรมีน

ในส่วนของบทนี้ เราจะมาอธิบายแบบครบๆเลยกับ บทที่ 5 ปฏิกิริยาในแอลเคน และโบรมีน คืออะไร?? ลองมาดูกัน!!   ปฏิกิริยาในแอลเคน และโบรมีน ปฏิกิริยาการทดแทนหมายถึงปฏิกิริยาที่ไฮโดรเจนในแอลเคนถูกแทนที่ด้วยอะตอมหรืออะตอมอื่น หากแทนที่ด้วยฮาโลเจนเช่น Cl2, Br2 สิ่งนี้เรียกว่าฮาโลเจน (ปฏิกิริยาฮาโลเจน) ซึ่งปฏิกิริยาเกิดขึ้นแทน Br2 ผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซไฮโดรเจนโบรไมด์ (HBr) ซึ่งไม่ละลายในคลอโรฟอร์ม แต่ละลายในน้ำและให้สารละลายที่เป็นกรด ดังนั้นจึงสามารถทดสอบโดยใช้กระดาษที่มีแสงสีน้ำเงินที่มีความชื้นเพื่อคลุมฟางจนกระทั่งสารสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดง

บทเรียนที่ 4 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว, ไม่อิ่มตัว และการละลายของไฮโดรคาร์บอน คืออะไร??

ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว

มาเข้าสู่ บทที่ 4 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว, ไม่อิ่มตัว และการละลายของไฮโดรคาร์บอนคืออะไร?? วันนี้เราจะมาอธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆเลย!!   ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว และไม่อิ่มตัวคืออะไร?? ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (Saturated Hydrocarbon) หรืออัลเคนโดยไม่มีพันธะคู่พันธะคู่หรือพันธะอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว (Unsaturated Hydrocarbon) ประกอบด้วยพันธะอย่างน้อยหนึ่งหรือสามคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนเช่นอัลคีนและอัลคีน   ความสามารถในการละลายของไฮโดรคาร์บอน สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบ C และ H และ C และ H ขึ้นอยู่กับพันธะระหว่างโมเลกุลและ C และ H มีสภาพไฟฟ้าที่เป็นลบเล็กน้อยดังนั้น CH จึงถือเป็นขั้วที่ไม่ใช่ขั้ว (แรงเร่ร่อน) ไม่สามารถจับไฮโดรเจนและพันธะ น้ำ. ไฮโดรเจนเกิดขึ้นเมื่อไฮโดรเจนที่เป็นกรด (H และแอโนด) จับกับร่างกายที่มีอิเลคโตรเนกาติตี้สูง (EN) อย่างไรก็ตามหากไฮโดรคาร์บอนถูกผูกมัดกับไดโพลก็จะละลายในน้ำ ในฐานะที่เป็นหลักการของ “ชอบละลายเหมือน” เช่นเอทานอลและเมทานอลเป็นสารประกอบขั้วพวกเขาจะละลายน้ำได้ หรือไฮโดรคาร์บอนและกะหล่ำปลีมีทั้งสารประกอบที่ไม่มีขั้วซึ่งสามารถละลายได้

บทเรียนที่ 3 สารประกอบของไฮโดรคาร์บอน มีอะไรบ้าง??

สารประกอบของไฮโดรคาร์บอน

มาใน บทที่ 3 สารประกอบของไฮโดรคาร์บอน มีอะไรบ้าง?? ในบทนี้จะมีรูปภาพประกอบให้เห็นจะได้มองเห็นภาพมากขึ้น ลองไปดูกันเลย….   3 ประเภทของไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรคาร์บอนเป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่งประกอบด้วยคาร์บอน และไฮโดรเจนส่วนใหญ่ก็คือ แอลเคน  แอลคีน และแอลไคน์ ตารางแสดงตัวอย่าง ไฮโดรคาร์บอน อ่านชื่อตามจำนวนอะตอมคาร์บอนดังนี้ ถ้าเป็น แอลเคน จะลงท้ายด้วย (-ane) เขียนว่า Alkane ถ้าเป็น แอลคีน จะลงท้ายด้วย (-ene) เขียนว่า Alkene ถ้าเป็น แอลไคน์ จะลงท้ายด้วย (-ine) เขียนว่า Alkine   กลุ่มฟังก์ชั่น คณะทำงานเป็นกลุ่มอะตอมหรือกลุ่มอะตอมขององค์ประกอบที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะของสารอินทรีย์ ตัวอย่างเช่น CH 3OH แสดงถึงกลุ่มฟังก์ชันแอลกอฮอล์ โดยทั่วไปสารอินทรีย์ประกอบด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งคืออะตอมของไฮโดรคาร์บอนหรือกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคณะทำงาน ซึ่งแสดงคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของสารอินทรีย์นั้นและเป็นส่วนที่ใช้งานทางเคมีนั่นคือปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นกับสารอินทรีย์มักเกิดขึ้นในกลุ่มฟังก์ชัน เช่น CH 3OH + Na ———-> CH 3O – Na […]

บทเรียนที่ 2 สมบัติทั่วไปของ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

วันนี้ลองมาเข้าสู่ บทที่ 2 สมบัติทั่วไปของ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน จะมีอะไรบ้าง?? ไปดูกันเลยดีกว่า….   1 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ความแข็งแรงพันธะระหว่างโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบ C และ H พันธะที่เกิดจาก C และ C คือพันธะเดี่ยว (C – C), พันธะคู่ (C = C) หรือพันธะสามเท่า (C = C) ศูนย์กลางไม่มีพันธะ ขั้วและพันธะระหว่าง C และ H นั้นแตกต่างกันเล็กน้อยในอิเลคโตรเนกาติวีตี้ ถือว่าเป็นพันธะที่ไม่มีขั้วดังนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดจะถูกพิจารณาว่าเป็นโมเลกุล ไม่มีขั้วระหว่างโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนคือ van der valle โมเลกุลโควาเลนต์เป็นขั้วโลกที่ละลายน้ำได้ซึ่งโมเลกุลของน้ำจะแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า ในทางตรงกันข้ามมันดึงดูดโมเลกุลโควาเลนต์หรือไอออน ปริมาณน้ำโดยรอบขึ้นอยู่กับขนาด และประจุของโมเลกุลหรือไอออน   2 การเผาไหม้ การเผาไหม้ของสารใด ๆ คือเมื่อสารทำปฏิกิริยากับออกซิเจน และปล่อยพลังงาน ลักษณะสำคัญของการเผาไหม้ สารที่เผาไหม้ได้ดีและปล่อยพลังงานจำนวนมากเช่นไฮโดรคาร์บอน […]

บทเรียนที่ 1 ไฮโดรคาร์บอน คืออะไร??

ไฮโดรคาร์บอน คืออะไร?

เมื่อการศึกษาไทยไม่ได้ตอบโจทย์กับนักเรียนมากพอ เราจึงขออาสามาเป็นครูให้แก่นักเรียนเหล่านี้ ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์สาขาเคมี-ชีววิทยาท มาเริ่มกันเลยกับ บทเรียนที่ 1 ไฮโดรคาร์บอน คืออะไร?? ลองมาดูเริ่มเรียนกับ Hydrocarbon 101 กันเลยดีกว่า!! ในเคมีอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรคาร์บอนประการแรกไฮโดรเจนอะตอมทำหน้าที่เป็นกลุ่มของหน้าที่ที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนเช่น arine, ไฮโดรคาร์บอน (arine), อัลเคน, ไซโคล – อัลเคนและอัล โทลคีน ไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่ที่พบในโลกเกิดขึ้นตามธรรมชาติในน้ำมันดิบ ซึ่งสารอินทรีย์สลายตัวเพื่อผลิตคาร์บอนและไฮโดรเจนจำนวนมากซึ่งเมื่อสร้างพันธะสามารถเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเส้นที่ไม่มีขอบเขต   ประเภทของไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรคาร์บอน มี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ … อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic Hydrocarbon) เป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวน aromatic อย่างน้อยหนึ่งวง ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (Saturated Hydrocarbon) ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว หรืออัลเคนไม่มีพันธะคู่พันธะคู่หรือพันธะอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว (Unsaturated Hydrocarbon) ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวประกอบด้วยพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนอย่างน้อยหนึ่งหรือสามคู่ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ แอลคีน (alkene) และแอลไคน์ (alkyne)