ไฮโดรคาร์บอน คืออะไร?

เมื่อการศึกษาไทยไม่ได้ตอบโจทย์กับนักเรียนมากพอ เราจึงขออาสามาเป็นครูให้แก่นักเรียนเหล่านี้ ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์สาขาเคมี-ชีววิทยาท มาเริ่มกันเลยกับ บทเรียนที่ 1 ไฮโดรคาร์บอน คืออะไร?? ลองมาดูเริ่มเรียนกับ Hydrocarbon 101 กันเลยดีกว่า!!

ในเคมีอินทรีย์ไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรคาร์บอนประการแรกไฮโดรเจนอะตอมทำหน้าที่เป็นกลุ่มของหน้าที่ที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนเช่น arine, ไฮโดรคาร์บอน (arine), อัลเคน, ไซโคล – อัลเคนและอัล โทลคีน

ไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่ที่พบในโลกเกิดขึ้นตามธรรมชาติในน้ำมันดิบ ซึ่งสารอินทรีย์สลายตัวเพื่อผลิตคาร์บอนและไฮโดรเจนจำนวนมากซึ่งเมื่อสร้างพันธะสามารถเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเส้นที่ไม่มีขอบเขต

 

ประเภทของไฮโดรคาร์บอน

ไฮโดรคาร์บอน มี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ …

  1. อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic Hydrocarbon) เป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวน aromatic อย่างน้อยหนึ่งวง
  2. ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (Saturated Hydrocarbon) ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว หรืออัลเคนไม่มีพันธะคู่พันธะคู่หรือพันธะอะโรมาติก
  3. ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว (Unsaturated Hydrocarbon) ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวประกอบด้วยพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนอย่างน้อยหนึ่งหรือสามคู่ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ แอลคีน (alkene) และแอลไคน์ (alkyne)